Liturgiczna Służba Ołtarza

0

ZBIÓRKI SŁUŻBY LITURGICZNEJ W PARAFII W STAREJ IWICZNEJ (OD 1.10.21 r.)   Kandydaci na ministrantów Zainteresowani proszeni są o kontakt z ks. Radosławem Marciniakiem.     Ministranci Spotkania odbywają się zazwyczaj (po ogłoszeniu) w piątki po Mszy o godz. 19:00.

Skauci Europy

0

Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. Opiera się on na metodzie pedagogicznej Baden-Powella oraz skautingu katolickim ojca Jakuba Sevina SJ. W parafii działają cztery jednostki Skautów Europy: gromada wilczków dziewcząt (8-12 lat), gromada wilczków chłopców (8-12 lat), drużyna harcerek (12-17 lat), drużyna harcerzy (12-17 lat). Działania, które proponuje skauting,…

Ruch Światło-Życie

0

Oaza młodzieżowa istnieje w naszej parafii od 16 października 2010. Wtedy miało miejsce pierwsze spotkanie grupy Oazy Dzieci Bożych i grupy Oazy Nowej Drogi. Patronem naszej wspólnoty jest święty Jan Paweł II, którego wstawiennictwu polecamy wszystkich uczestników i animatorów. Pierwsze dwie grupy oazowe ODB (klasy 4-6 szkoły podstawowej) i OND (gimnazjum) powstały we wrześniu 2010…

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing