Ruch Światło-Życie

Oaza młodzieżowa istnieje w naszej parafii od 16 października 2010. Wtedy miało miejsce pierwsze spotkanie grupy Oazy Dzieci Bożych i grupy Oazy Nowej Drogi. Patronem naszej wspólnoty jest święty Jan Paweł II, którego wstawiennictwu polecamy wszystkich uczestników i animatorów.

Pierwsze dwie grupy oazowe ODB (klasy 4-6 szkoły podstawowej) i OND (gimnazjum) powstały we wrześniu 2010 po Misjach parafialnych.

Aktualnie w parafii działają następujące grupy:

Oaza Dzieci Bożych (grupa dziewcząt)

animator: Ula Galbarczyk

spotkanie: piątek co 2 tygodnie, 19.30 (salka pod plebanią)

Ruch Światło-Życie, zwany również Ruchem oazowym, gromadzi dzieci i młodzież w małych grupach, które są osadzone w parafii. Uczestnicy spotykają się z animatorem, aby wspólnie poznawać Pana Boga poprzez rozmowę, modlitwę i czytanie Pisma Świętego, a w wakacje wyjeżdżają na rekolekcje, które są wyjątkowym czasem umacniania wiary i nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami. Szczególną sympatią darzył Ruch oazowy Jan Paweł II, pokładając nadzieję i widząc przyszłość ojczyzny właśnie w młodym pokoleniu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do grup formacyjnych, kontakt z animatorami: ula.galbarczyk@gmail.com  lub z ks. Proboszczem

Zobacz też:

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing