Skauci Europy

Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. Opiera się on na metodzie pedagogicznej Baden-Powella oraz skautingu katolickim ojca Jakuba Sevina SJ.

W parafii działają cztery jednostki Skautów Europy:
  • gromada wilczków dziewcząt (8-12 lat),
  • gromada wilczków chłopców (8-12 lat),
  • drużyna harcerek (12-17 lat),
  • drużyna harcerzy (12-17 lat).
Działania, które proponuje skauting, dostarczają każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.
Skauting przestrzeń tworzona dla młodych przez młodych. Wychowawcami są osoby w wieku 18-26 lat i więcej. Wspierani przez rodziców, proponują oni swoim podopiecznym zajęcia adekwatne do ich możliwości i spełniające ich marzenia o młodzieńczej przygodzie.
Więcej informacji o metodzie skautowej i jej celach można uzyskać u szefów jednostek oraz na stronie internetowej Skautów Europy