Informacje dla narzeczonych

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

 

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

  • metrykę chrztu św. (nie starszą niż 3 miesiące),
  • świadectwo bierzmowania,
  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • wdowa-wdowiec ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu).

 

Do kancelarii należy zgłosić się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Okres ten obowiązuje
wszystkich kandydatów!

 

Wiek do zawarcia małżeństwa – wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.

 

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing