Informacje dla narzeczonych

0

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH   W kancelarii parafialnej należy przedłożyć: metrykę chrztu św. (nie starszą niż 3 miesiące), świadectwo bierzmowania, dowód osobisty, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, wdowa-wdowiec ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu).   Do kancelarii należy zgłosić się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Okres ten obowiązuje…