Domowy Kościół (gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie)

Domowy Kościół, nazywany czasami „Oazą Rodzin”, to ruch świeckich w Kościele, w którym uczestniczą małżeństwa sakramentalne. Jest to propozycja dla osób, które chcą pogłębić swoją wiarę, szukają osobistej relacji z Bogiem i pragną budować prawdziwą jedność małżeńską. Mają też potrzebę kształtować relacje w swoich rodzinach w duchu wiary. W obecnych czasach nie jest to proste. Dlatego małżeństwa, które pragną żyć według chrześcijańskich zasad, łączą się w małe grupy nazywane „kręgami”, spotykają się raz w miesiącu, aby dzielić się doświadczeniem wiary, pomagać sobie wzajemnie w problemach małżeńskich i rodzinnych oraz wspólnie się modlić. Dodatkowo raz w miesiącu odbywa się Msza Święta animowana przez DK, po niej agapa, czyli wspólny posiłek.

 

 

W naszej parafii jest 6 kręgów, w które zaangażowanych jest łącznie 25 małżeństw. Można nas zobaczyć przy okazji uroczystości parafialnych. Członkowie Domowego Kościoła i ich dzieci, działają też w innych wspólnotach, np. w scholi dziecięcej, chórze, harcerstwie, służbie liturgicznej i bractwie adoracyjnym. Angażujemy się w przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin do przyjęcia Pana Jezusa, organizację odpustu parafialnego i comiesięcznego dnia biblijnego – wszystko w duchu wolności i służby.

 

 

Uczestnictwo w Domowym Kościele ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie i innych, pomaga we wzajemnym zrozumieniu. Pozwala uzmysłowić sobie, czym naprawdę jest miłość małżeńska, jak można i trzeba ją przeżywać, jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć świętość.

 

 

Więcej informacji na temat Domowego Kościoła, można znaleźć na stronie DK Archidiecezji Warszawskiej.

 

 

Małżeństwa zainteresowane przystąpieniem do DK mogą się z nami kontaktować za pośrednictwem naszych księży lub mailowo: dk.staraiwiczna@gmail.com