Spis ludności w Gminie Lesznowola

Wójt Gminy informuje, że przez cały kwiecień na terenie gminy Lesznowola prowadzony jest spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Spisowi podlegają wszyscy mieszkańcy naszej gminy zameldowani na stałe oraz czasowo przebywające na jej terenie.
Podstawową i obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy. Do końca kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl dostępny jest formularz spisowy, który można samodzielnie wypełnić. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zadzwonić na Infolinię Statystyczną i umówić się na wywiad telefoniczny. Wszystkie przekazane podczas spisu dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing