Rekolekcje Wielkopostne 2024

Rekolekcje Wielkopostne odbywać się będą w dniach 17 – 20 marca.

Rekolekcje dla dorosłych przeżywać będziemy według następującego porządku:
* Niedziela – nauka rekolekcyjna na każdej Mszy św.

* Poniedziałek, wtorek, środa – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych o godz. 9.30, 18.00 i 20.00.

* Do spowiedzi zapraszamy we wtorek i w środę od godz. 8.30 i 17.30.

Dzieci ze szkoły niepublicznej w Nowej Woli przeżywać będą rekolekcje w ramach zajęć szkolnych.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej zapraszamy na rekolekcje od poniedziałku do środy do kościoła:

* godz. 8.00 – klasy VI-VIII

* godz. 15.00 – klasy IV-V

* godz. 16.00 – klasy I-II

* godz. 17.00 – klasy III

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing