Pielgrzymka szlakiem Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego

Organizowana jest pielgrzymka parafialna szlakiem Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego: Zuzela, Święta Lipka, Stoczek Klasztorny i Gietrzwałd.

Wyjazd w sobotę, 8 sierpnia, o godz. 5.45 spod kościoła.

Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing