Nowe wspólnoty parafialne

Na obrzeżach naszej parafii powstają dwie nowe wspólnoty parafialne. Ks. biskup posłał ks. Leszka Kwiatkowskiego do tworzenia parafii w Mysiadle i ks. Artura Felszera w Lesznowoli. W najbliższym czasie obaj kapłani będą próbowali nawiązać kontakt z naszym parafianami z miejscowości, które leżą na terenie nowopowstających parafii. Podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy, ks. Leszek chciałby odwiedzić naszych parafian mieszkających w Mysiadle, a ks. Artur – w Lesznowoli, Kolonii Lesznowola i Wilczej Górze w częściach leżących na zachód od drogi ekspresowej. Prosimy o otwartość na nowych kapłanów, którzy chcą się z nami zapoznać i życzymy dobrego, błogosławionego spotkania z nimi.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing