Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych,
aby byli od grzechów uwolnieni.
                                                                     (por. 2 Mch 12, 46)

„Każda posługa oddana choremu,
każda jałmużna zaniesiona ubogiemu,
każde słowo pociechy powiedziane nieszczęśliwemu,
każda modlitwa odmówiona żarliwie,
każda Msza święta, Komunia święta, Ofiarowanie są wielką ulgą dla dusz zmarłych.”
                                                                                                                                                                               (bł. Honorat Koźmiński)

 

APDC zaprasza w trzecie piątki każdego miesiąca na Mszę św. w intencji dusz czyśćcowych o godzinie 19.00, po których odbywa się spotkanie formacyjne.

 

Opiekun – ks. Radosław Marciniak

Animator – Czesława Pietrzkiewicz – tel. 508-585-613

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing