Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz 26 marca udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do odwołania. Jednocześnie zachęcił do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Jednakże Papież Franciszek w swoich homiliach wielokrotnie przestrzegał przed  ograniczeniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, bez możliwości osobistego udziału w sakramentach. Podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna, kiedy wierni, uczestnicząc w Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, nie mogą być na niej obecni fizycznie i mogą przyjmować jedynie Komunię Świętą duchową.

W duchu tych słów papieża Franciszka zachęcamy, by rzetelnie zweryfikować, czy w mojej indywidualnej sytuacji nadal istnieje przyczyna, by korzystać z dyspensy udzielonej przez arcybiskupa warszawskiego. Przy tej okazji przypominamy, że aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy św. i przyjęcia Komunii św. sakramentalnej.

W naszej parafii na każdej Mszy św. (zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie) jest możliwość skorzystania ze spowiedzi sakramentalnej. Przypominamy, że okres, w którym obowiązuje spowiedź i Komunia św. wielkanocna kończy się w Niedzielę Trójcy Świętej, tj. w bieżącym roku 7 czerwca.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing