Potrzebne dokumenty:

0

  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC, zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Zapraszamy rodziców na katechezę przygotowującą do sakramentu Chrztu Św. w I lub III sobotę…