Apel Wójt Gminy Lesznowola

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 11, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

Lesznowola, 20 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy!

Pandemia koronawirusa sprawiła, że znaleźliśmy się w sytuacji niespotykanej i wymagającej wyjątkowych działań. Przed nami wszystkimi wiele trudnych dni. Jednak w najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby starsze, a zwłaszcza te samotne, chore i niesamodzielne. Statystyki pokazują, że to właśnie Seniorzy są grupą najbardziej bezbronną w starciu z koronawirusem. Nie ma szczepionki na koronawirusa – receptą jest jedynie profilaktyka. Obok częstego i dokładnego mycia rąk oraz dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku, ogromne znaczenie ma izolacja. Seniorzy powinni zostać w domach, nie wychodzić na zakupy, na pocztę czy do apteki. Aby w pełni zrealizować te zalecenia, wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Jako Samorząd Gminy podjęliśmy szereg działań wspierających naszych najstarszych Mieszkańców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił telefon alarmowy dla Seniorów, pełni dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących pomocy oraz buduje grupę wolontariatu. Do akcji pomocowej włączyli się także Sołtysi, którzy będą lokalnie koordynować działania w swoich sołectwach.

Zachęcamy Państwa do dołączenia do lesznowolskiej bazy wolontariatu i skontaktowania się ze swoimi Sołtysami.

Seniorzy potrzebują pomocy systematycznej – codziennie i w wyjątkowych sytuacjach. Bądźmy z nimi w tych trudnych chwilach.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing