9 lutego 2020 – V Niedziela Zwykła

1. Dobiega końca Kolęda – wizyta Duszpasterska. Dziękujemy osobom z którymi mogliśmy się spotkać w ich domach. W sobotę, 29 lutego, po zakończeniu ferii, odwiedzimy jeszcze pozostałych mieszkańców Nowej Zgorzały.

2. Po zakończonej Kolędzie powracamy do zwykłego porządku Liturgii w dni powszednie o godz. 18.00 i 19.00.

3. We wtorek, 11 lutego, przeżywać będziemy Światowy Dzień Chorych. O godz. 10.00 będzie w naszym kościele Msza św. ze szczególnym udziałem osób starszych i chorych. Tego dnia będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Chorych. Po Mszy św. zapraszamy wszystkich na spotkanie do domu parafialnego. Prosimy o zgłaszanie do zakrystii lub kancelarii osób chętnych do udziału w tej Mszy św., osób gotowych do pomocy w przywiezieniu chorych oraz tych, którzy takiej pomocy potrzebują.

4. Zachęcamy gorąco do przekazania 1% podatku na nasz Parafialny Zespół Caritas. Ulotki i informacje na stoliku z tyłu kościoła, w gablocie i na stronie internetowej parafii. Pozyskane pieniądze przekażemy na leki, sprzęt i potrzeby osób starszych i najbardziej potrzebujących.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing