8 grudnia 2019 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  • po Mszy św. o godz. 11.30 w Godzinie Łaski będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość modlitwy do godz. 13.00;
  • podczas Mszy św. o godz. 8.30 i 13.00 będzie ponownie możliwość przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w tych Mszach św. mogą tego dnia wzbudzić taką intencję i rozpocząć duchową adopcję samodzielnie. W innym czasie powinny jedynie zgłosić się do zakrystii, by wpisać się do specjalnie założonej na ten cel parafialnej księgi;
  • o godz. 14.30 będzie dodatkowa Msza św. dla Róży Różańcowej Rodziców.

2. Tradycyjne Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbywać się będą w dniach 15 – 17 grudnia (od niedzieli do wtorku). W tym roku poprowadzi je ks. Mirosław Nowosielski.

3. W dni powszednie zapraszamy na Msze św. Roratnie na godz. 6.15.
W tym czasie w ciągu tygodnia będą jak zwykle dwie Msze św. o godz. 18.00 i 19.00.

4. Rodziny przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. dziecka zapraszamy na Mszą św. inicjacyjną w niedzielę 15 grudnia o godz. 16.00. Rodziców zapraszamy na katechezę we wtorek lub środę, 10 lub 11 grudnia, na godz. 19.40 do kościoła.
5. Organizowany jest parafialny wyjazd do Krakowa w dniach 1-2 maja 2020 (piątek i sobota). W programie zwiedzanie miasta, nawiedzenie sanktuarium w Łagiewnikach i zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Szczegółowe informacje u ks. Waldemara.
6. Przy wyjściu z kościoła można nabywać opłatki i świece na stół wigilijny.

7. Przy obrazie Matki Bożej, stoi tradycyjny Kosz Adwentowy do którego możemy wkładać produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii oraz puszka na ofiary pieniężne na ten cel. Prosimy o nie wkładanie do paczek owoców, słoików i słodyczy.
Prosimy również o zgłaszanie adresów rodzin potrzebujących z naszej parafii. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 grudnia.

8. Porządek Kolędy w najbliższych dniach (patrz program Kolędy).
Osoby, które w poprzednich latach nie przeżywały w naszej parafii Kolędy, prosimy o kontakt z naszymi księżmi.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing