15 marca 2020 – III Niedziela Wielkiego Postu

15 marca 2020 – III Niedziela Wielkiego Postu

1. Episkopat Polski informuje o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Pełny tekst komunikatu dostępny jest tutaj.

2. Arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. Komunikat dostępny tutaj.

3. W nawiązaniu do komunikatów Konferencji Episkopatu Polski i naszego Biskupa w naszej Parafii do 29 marca będą obowiązywać następujące rozwiązania:

A. Godziny Mszy św. i nabożeństw wielkopostnych pozostają bez zmian (z zachowaniem bezpiecznej odległości i adoracji Krzyża według wskazań biskupów). Droga Krzyżowa jest w naszej parafii w piątki o godzinie 17.15 i 19.40, Gorzkie Żale w niedzielę około godziny 14.00.

B. Spotkania wszystkich grup parafialnych zostają odwołane do 29 marca (w tym także spotkania rodziców dzieci pierwszokomunijnych, Msza św. Inicjacyjna dla nich oraz spotkania młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania). Msza św. dla motocyklistów odbędzie się za tydzień o godz. 18.00, ale bez spotkania.

C. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci zostają odwołane.

D. Rekolekcje dla dorosłych będą skrócone do trzech dni i odbywać się będą od 30.03. do 01.04. tj. od poniedziałku do środy.

E. Bardzo prosimy by przyjąć ze zrozumieniem zachętę naszych biskupów i w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by nie narażać księdza lub szafarza oraz innych wiernych przyjmujących od nich Ciało Pańskie. Komunię należy włożyć do ust zaraz po jej otrzymaniu, przy księdzu lub szafarzu. Chcemy przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w Jej godność – w historii Kościoła jest on dużo starszy niż rozdawanie Komunii do ust.

F. Czas epidemii stał się dla nas okazją do dojrzalszego przeżywania odpowiedzialności za siebie i innych oraz praktycznego wyrażenia solidarności z drugim człowiekiem. Niech pomocą będą dla nas słowa Św. Ignacego z Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj jakby wszystko zależało tylko od ciebie”.

4. Caritas Parafialna prowadzi sprzedaż świec wielkanocnych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone będą na pomoc dla potrzebujących z naszej Parafii oraz akcję „Paczka dla potrzebujących”. Przy ołtarzu wystawiony jest kosz i puszka na jałmużnę postną. Do kosza można wkładać: olej, cukier, mąkę, ryż, kasze, puszki, konserwy, słodycze. Prosimy o zgłaszanie adresów osób, które takie paczki powinny otrzymać.

5. Zachęcamy do zadeklarowania 1% od podatku na Caritas przy parafii. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Parafii. Pozyskane pieniądze przekażemy na leki, sprzęt i potrzeby osób starszych i najbardziej potrzebujących.

6. W związku z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 7 czerwca, można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej zapotrzebowanie na bilety wejściowe na tę uroczystość. Zapisy do 15 marca. Wyjazd będzie indywidualny, w parafii otrzymujemy karty wstępu.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing