10 maja 2020 – V Niedziela Wielkanocy

1. Nabożeństwa majowe ku czci NMP odbywają się w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele i święta po Mszy św. o godz. 13.00.
2. W sobotę, 30 maja, nasz parafianin diakon Artur Edward Wronek, syn Pawła i Małgorzaty, przyjmie święcenia prezbiteratu. Dziękując Bogu za to powołanie módlmy się w intencji naszego diakona.
3. Przypominamy, że na czas pandemii ks. Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. aż do odwołania. Jednocześnie zachęcił do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych. Papież Franciszek w swoich homiliach wielokrotnie przestrzegał przed  ograniczeniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, bez możliwości osobistego udziału w sakramentach. Podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna, kiedy wierni, uczestnicząc w Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, nie mogą być na niej obecni fizycznie i mogą przyjmować jedynie Komunię Świętą duchową.
W duchu tych słów papieża Franciszka zachęcamy wiernych, by rzetelnie zweryfikować, czy w mojej indywidualnej sytuacji nadal istnieje przyczyna, by korzystać z dyspensy udzielonej przez arcybiskupa warszawskiego. Przy tej okazji przypominamy, że aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy św. i przyjęcia Komunii Św. sakramentalnej. W naszej parafii na każdej Mszy św. (zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie) jest możliwość skorzystania ze spowiedzi sakramentalnej. Przypominamy, że okres, w którym obowiązuje spowiedź i Komunia wielkanocna kończy się w Niedzielę Trójcy Świętej, tj. w bieżącym roku 7 czerwca.
4. W związku z rozporządzeniem, według którego w miejscach kultu może przebywać podczas liturgii jednocześnie jedna osoba na 15 m2, w naszym kościele (uwzględniając chór) zgromadzić się może maksymalnie 27 osób. Prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń oraz utrzymywanie odpowiedniej odległości od siebie.
5. Wznawiamy spotkania biblijne Lectio Divina. Najbliższe odbędzie we wtorek, 12 maja, o godz. 19.45 w kościele (maksymalnie 27 osób).
6. W sobotę, 16 maja, przypada uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i metropolii warszawskiej. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli o godz. 18.00 pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Ponieważ w tej Mszy Świętej będą brały udział tylko osoby z zaproszeniami, proponujemy łączyć się duchowo poprzez transmisję w internetową.
Podczas tej Mszy św. modlić się będziemy do Boga za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli o powstrzymanie pandemii.
7. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu złożyli ofiary na konto parafialne. Osobom, które nadal chciałyby tak wspierać funkcjonowanie naszej Parafii przypominamy, że numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej. Wpłaty z dopiskiem „ofiara na cele kultu religijnego” można odpisać od podatku.
8. Zachęcamy do zadeklarowania 1% od podatku na Caritas przy parafii. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej parafii.