img

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.

 

 

W wyjątkowych sytuacjach, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią – po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.

 

 

Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing