RYCERZE JANA PAWŁA II WIELKIEGO

Grupa mężczyzn z naszej parafii podjęła się formacji w Zakonie Rycerzy św. Jana Pawła II – https://rycerzejp2.org/

Chorągiew Zesłania Ducha Świętego została erygowana 8 maja 2022. Kapelanem parafialnym jest x. Bartosz Strzemiński.

Spotkania formacyjne odbywają się co środę: po Mszy o godzinie 19:00 zbieramy się w salce pod plebanią.