Róże Różańcowe Rodziców

Grupa osób świeckich, która podjęła się codziennej modlitwy różańcowej w intencji wszystkich dzieci, niezależnie od ich wieku.

Modlimy się za dzieci, młodzież oraz potomków już dorosłych i samodzielnych, a także za ich rodziców.
W szczególności rodzice modlą się za własne dzieci. Modlitwą objęte są również dzieci adoptowane, poczęte, a jeszcze nienarodzone, dzieci zmarłe, a także dzieci chrzestne, zięciowie i synowe oraz dzieci z duchowej adopcji. Możemy także modlić się w intencji dzieci innych rodziców, w co włączają się opiekunowie, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy. Modlimy się także za członków naszej grupy, o wszelkie potrzebne im łaski i wytrwanie
w dziele, do którego przystąpili. Modlitwą objęte są też dzieci, za które nikt się nie modli, dzieci potrzebujące pomocy.
Modlitewnie łączymy się z inicjatywą Różańca Rodziców zawierzonej Matce Bożej Oliwskiej.
 
W każdą niedzielę, po Mszy Świętej o godz. 10:00, odmawiamy tajemnice chwalebne różańca w intencji wszystkich dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. Do modlitwy zapraszamy każdego kto zechce się przyłączyć, kto może zostać jeszcze kilkanaście minut w świątyni.
Niezależnie od dzieła modlitewnego organizujemy jako Akademia Rodziny, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin poświęcone zagadnieniom istotnym dla wychowania, relacji rodzinnych (przykładowe tematy: bezpieczeństwo korzystanie z Internetu, prowadzenie dzieci i młodzieży w czasie wakacji).
 
Animatorzy:
Maciek Wódz, tel. 663 991919, maciek.wodz@googlemail.com
Kamila Brzezińska, tel. 600 762256, chamomilla.kb@gmail.com
Naszym opiekunem jest ks. Bartosz Strzemiński.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing