Parafia

Parafia

O parafii

 

 

Około roku 1842 wsie wokół Starej Iwicznej oddzieliły się i utworzyły odrębną filię w ramach parafii w Pilicy. Społeczność wydzieliła teren (4 morgi) na kościół, dom pastora i szkołę. Kościół w Starej Iwicznej, początkowo drewniany, został wybudowany staraniem kolonistów w roku 1843. Ostatecznie od 1857 roku Stara Iwiczna była już samodzielną parafią. W parafii nie było jednak pastora, który przyjeżdżał z Pilicy raz w miesiącu. Stały pastor pojawił się dopiero w roku 1928 w związku z wybudowaniem murowanego budynku dla szkoły parafialnej, pastora, kantora i gospodyni. Pierwszym stałym pastorem został Waldemar Gaster (1929 – 1939). Po 1939 roku zarząd parafii został przeniesiony do Warszawy i zarządzał nią Arthur Besocke. Przy kościele powstał cmentarz, który działa do dnia dzisiejszego. Na terenie cmentarza  znajduje się kilkanaście nagrobków potomków kolonistów. Większość nagrobków pochodzi z przełomu XIX i XX w. W 1852 wybudowano Szkołę Ewangelicką. Obecny kościół murowany został wybudowany na miejscu drewnianego w roku 1893 według projektu Możdżeńskiego i kierownictwem robót Rudzińskiego. Rok wcześniej zaczęto wypalać na miejscu cegły i gromadzić drewno. Koszty budowy, zgodnie z doniesieniami ówczesnej prasy, to 21 383 ruble. Kościół wyświęcono prawdopodobnie 31 września 1898 roku.

 

 

W roku 1944 większość ewangelików została ewakuowana do Niemiec. Po zniszczeniach wojennych kościół odbudowywał m.in. ks. Feliks Teodor Gloeh (1885 – 1960), dla którego parafia w Starej Iwicznej była ostatnią placówką pracy. Ks. Feliks Teodor Gloeh współpracował z ks. płk Ryszardem Paszko, pierwszym naczelnym kapelanem ewangelickim w WP, przy adaptacji byłej cerkwi przy ul. Puławskiej na kościół ewangelicki, garnizonowy (źródło).

 

 

22 stycznia 1979 roku ks. Stanisław Hałabuda został mianowany wikariuszem parafii św. Anny w Piasecznie z obowiązkiem zorganizowania ośrodka duszpasterskiego w Starej Iwicznej. 22 stycznia 1979 roku ks. Stanisław zostaje również rektorem kościoła poewangelickiego w Starej Iwicznej. Dzięki staraniom ks. Stanisława w dniu 22 czerwca 1979 roku zawarto umowę kupna kościoła, plebanii, cmentarza i przyległych gruntów. Z ramienia Kościoła Rzymsko – Katolickiego umowę podpisywał ks. Stefan Książpolski (proboszcz parafii św. Anny w Piasecznie). Kościół i plebania popadły w znaczną ruinę, więc najważniejszym zadaniem była odbudowa i kapitalny remont budynków. Prace remontowe rozpoczęły się już 26 kwietnia 1979 roku. Większość prac była wykonywana przez parafian nieodpłatnie. Poświęcenia kościoła dokonał 30 kwietnia 1980 roku ks. biskup Jerzy Modzelewski. Pięć dni wcześniej ks. kardynał Stefan Wyszyński wydał dekret na mocy, którego kościół uzyskał tytuł Zesłania Ducha Świętego. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Stanisław Hałabuda. Pełnił on swoją funkcję od 31 października 1983 roku do 4 września 1995 roku. Następnie zastąpił go ks. Andrzej Kwaśnik, który pełnił posługę proboszcza do 2007 roku. Obecnie proboszczem parafii jest ks. kanonik Dariusz Gocłowski.

 

 

Uroczysta konsekracja świątyni nastąpiła 21 września 2003 roku. Uroczystości przewodniczył ks. kardynał Józef Glemp, a prowadził ks. prałat Józef Górzyński, ceremoniarz księdza Prymasa.

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing