Adorujemy Najświętszy Sakrament

W naszym kościele prowadzona jest stała, indywidualna (w ciszy) adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Adoracja odbywa się

w każdy czwartek od godz. 20.00 do 24.00

oraz

w każdy piątek od godz. 15.00 do 24.00

(z przerwą na sprawowanie Mszy św. o godz. 18.00 i 19.00)

 

Wsparcie: Voo Voo Voo, Internet Marketing