img

Chrzest Święty

Potrzebne dokumenty:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC,
  • data ślubu kościelnego rodziców (?)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
  • zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych.