Rzeczy pierwsze

Zapraszamy na kolejne spotkanie w środę 13 lutego o godz. 19.45 w kościele.

 

RZECZY PIERWSZE

to cykl 12 spotkań podczas których chcemy słuchać katechez, świadectw, rozważać Słowo Boże i modlić się wspólnie. To także czas osobistej pracy, a przede wszystkim modlitwy osobistej.

Słowo Boże mówi: „A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap 22, 17

Zapraszamy Cię dziś do wejścia na wspólną drogę wzbudzania pragnienia Boga, o którym pisał św. Jan w Apokalipsie, na drogę powrotu do pierwszej miłości.

Materiały

Pomocne w tym są zeszyty, które dostali uczestnicy na pierwszym spotkaniu, a także materiały,  które na stronie: http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/index.php.

Spotkania

Spotkania odbywają się  w kościele parafialnym w Starej Iwicznej, w środy o godzinie 19:45.

Spotkania mają charakter otwarty. Każdy może na nie przyjść w dowolnym momencie. Jeśli nie będzie Cię na którymś spotkaniu, można te treści uzupełnić poprzez wysłuchanie nauczania i świadectwa na stronie www.

Plan spotkań:

1. Spotkanie  10 października: Ojciec – mój Stworzyciel: http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/tydzien1.html

2. Spotkanie  24 października: Syn – mój Zbawiciel: http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/tydzien2.html
3. Spotkanie 7 listopada: Duch Święty – mój Ożywiciel: http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/tydzien3.html
4. Spotkanie 28 listopada: Kościół – moja Wspólnota: http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/tydzien4.html
5. Spotkanie 5 grudnia: Maryja – moja Matka: http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/tydzien5.html
6. Spotkanie 9 stycznia: Modlitwa – mój oddech: http://www.hallelujah.pl/rzeczypierwsze/tydzien5.html
7. Spotkanie 13 lutego – Słowo Boże – mój oręż
8. Spotkanie 13 marca – Eucharystia – mój pokarm
9. Spotkanie 27 marca (termin ten może ulec zmianie jeśli w tym czasie będą rekolekcje parafialne) – Szatan – mój przeciwnik
10. Spotkanie 3 kwietnia – Pokuta – moje oczyszczenie
11. Spotkanie 8 maja – Charyzmaty – moje namaszczenie
12. Spotkanie 22 maja – Miłość – moje zwycięstwo

Dlaczego warto wziąć udział

Ta droga, na którą chcemy w jedności wejść, to przede wszystkim pogłębienie i rozpalenie osobistej relacji z Bogiem i Jego Słowem. Przełomy w naszym życiu, odczuwanie pełnej miłości obecności Pana Jezusa, staną się naszym
udziałem, jeżeli dzień po dniu będziemy się w niej zanurzać, nasiąkać nią. Początkiem wypłynięcia na głębię, chodzenia w mocy Ducha Świętego, jest wierna modlitwa osobista.

Głębi relacji z Panem nie zbuduje się w biegu, poprzez same tylko akty strzeliste. Bóg pragnie przyjmować nas i obdarzać sobą, a miłość karmi się obecnością. Dlatego wzywa nieustannie do obrania najlepszej cząstki trwania u Jego stóp. Doświadczenie i świadectwa wielu osób pokazują, że początkiem nowego życia w Panu była codzienna,
przynajmniej półgodzinna modlitwa. O ten czas toczą się w naszym życiu największe boje, gdyż przynosi on ogromny owoc uświęcenia. Stąd pragniemy podjąć wspólną walkę o rozpalenie ducha modlitwy osobistej w sercu każdego z nas.

Wierzymy głęboko, że już w obecnym życiu „(…) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”(1Kor 2,9) , że Pan chce obdarzać nas nowymi rzeczami, wzywać na nieznane drogi, czynić nas swoim narzędziem, by Jego Królestwo objawiało się w tym
świecie. Dlatego już dziś wejdź do swej izdebki, powróć sercem do „rzeczy pierwszych”, módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Zachęcamy Cię gorąco, byś wkroczył na ścieżkę zabiegania o osobisty czas z Bogiem, poznawania Pana poprzez Jego Słowo i we wspólnocie ludzi wiary. Na każde z 12 spotkań przygotowane zostały fragmenty z Pisma Świętego, pytania do rachunku sumienia, konkretne ćwiczenia duchowe oraz komentarze Ojców Kościoła. „Rzeczy pierwsze” to sięgnięcie do fundamentów naszej wiary, nadziei i miłości, badanie i odbudowywanie ich na osobistej modlitwie,
na wysłuchiwaniu nauczań oraz wspólnotowym trwaniu w Bożej obecności podczas modlitwy.

Przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych

Cykl „RZECZY PIERWSZE” będzie również stanowił kurs przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych. Więcej szczegółów na ten temat będzie można uzyskać na pierwszym spotkaniu 10 października.