ADORUJEMY NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Przyjdzie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię

W naszym kościele jest możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu:

w czwartki od 20.00 do 24.oo

w piątki od 15.00 do 24.oo

Comiesięczna Msza św. w intencji członków Bractwa Adoracyjnego w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19.00.